Общи условия

1. Нашата бизнес политика

1.1
Доставчикът предлага продукти за продажба на www.roberto.fashion и неговите бизнес услуги за електронна търговия са достъпни изключително за неговите пълнолетни крайни потребители, т.е. „потребители“.

1.2
„Потребител“ означава всяко физическо лице, което действа за цели извън своята търговия, бизнес или професия. Ако не сте „потребител“, моля, не купувайте продукти на www.roberto.fashion

1.3
Доставчикът си запазва правото да не приема предложения за поръчки за покупка, получени от потребители, които не са „потребители“, както и всякакви други предложения за поръчки, които не са в съответствие с неговата бизнес политика, като например предложения за поръчки, за които има доклади или съмнения за измамни или незаконни дейност. В такива случаи Доставчикът ще информира потребителя, че предложението за поръчка не е прието.

Предложенията за поръчки, предадени на Доставчика, и връщанията, направени от потребителите, също трябва да отговарят на нормалните нужди на потребителите. Доставчикът следи броя на предложенията за поръчки и връщанията.

1.4
Тези Общи условия за продажба уреждат изключително предаването от потребителите на www.roberto.fashion и приемането от Доставчика на предложения за поръчки, свързани с продукти на www.roberto.fashion

1.5
Общите условия за продажба не важат за предоставяне на услуги или продажба на продукти от трети страни, които са показани на www.roberto.fashion чрез връзки, банери или други хипертекстови връзки.


2. Как да сключите договор за продажба с Доставчика

2.1
За да изпълните договор за продажба на един или повече продукти на www.roberto.fashion , трябва да попълните онлайн формуляра за предложение за поръчка за покупка и да го изпратите по електронен път на Доставчика, като следвате съответните инструкции. Когато закупите един или повече продукти, предлагани от партньор на www.roberto.fashion , вие сключвате договор за продажба директно с партньора, с когото можете да се свържете, като използвате информацията за контакт, предоставена в изскачащия прозорец, който се отваря, когато щракнете върху Името на партньора е посочено на всяка продуктова страница.

2.2
Преди да продължите да закупувате вашите продукти, ви молим да прочетете внимателно Общите условия за продажба и ПОЛИТИКАТА ЗА ВРЪЩАНЕ, да отпечатате копие, като използвате опцията за печат, и да го запазите безопасно за лична употреба. Преди да пристъпите към закупуване на вашите продукти, ние ще ви предоставим обобщение на нашите търговски и договорни условия за продажба, обобщение на основните характеристики на всеки поръчан продукт и неговата единична цена (включително всички приложими такси и данъци), вида на плащането можете да използвате за закупуване на всеки продукт, методи за доставка на закупените продукти, разходи за доставка и доставка, информация за Доставчика, адрес и как да се свържете с Доставчика и датата на доставка на продуктите. Доставчикът ще ви предостави и обобщение на условията за връщане на закупени продукти. Ако има отношение към покупката, вие също ще бъдете информирани дали ще трябва да поемете разходите за връщане на продуктите. Ще ви бъде напомнена правната гаранция за съответствие на продукта и ние ще ви предоставим информация за връзка с нашето следпродажбено обслужване и също така ще ви напомним, че можете да използвате платформата на Европейската комисия за алтернативно извънсъдебно разрешаване на спорове, налична на уебсайта http://ec.europa.eu/odr .

2.3
На страницата за потвърждение на получаването на предложението за поръчка, която съдържа препратка към Общите условия за продажба и Политиката за връщане, ние ще ви предоставим обобщена информация за основните характеристики на всеки продукт, посочен в предложението за поръчка, цената (включително всички приложими такси и данъци) и разходите за доставка (включително всички допълнителни такси, които може да ви бъдат начислени, ако изберете доставка, която е по-бърза от и/или различна от стандартната доставка).

2.4
Вашето предложение за поръчка е неотменимо предложение за закупуване на продуктите. Следователно, преди да изпратите формуляра за предложение за поръчка, ще бъдете помолени да идентифицирате и коригирате всички възможни грешки при въвеждане.

2.5
При изпращане на формуляр за предложение за поръчка, ние ще ви изпратим имейл съобщение, потвърждаващо получаването на вашето предложение за поръчка. Този имейл е потвърждение, че Доставчикът е получил вашето предложение за поръчка и не потвърждава приемането му.

2.6
Договорът се счита за сключен, когато Доставчикът приеме Вашето предложение за поръчка. Доставчикът ще ви изпрати втори имейл, потвърждаващ приемането на предложението за поръчка и изпращането на продуктите. Този имейл ще включва копие от тези Общи условия за продажба и резюме на Политиката за връщане.

2.7
Формулярът за предложение за поръчка, изпратен до Доставчика, ще бъде архивиран в нашата база данни за времето, необходимо за обработката му и както е посочено в закона. Можете да получите достъп до формуляра за предложение за поръчка в секцията Моите поръчки.

2.8
Английският е езикът, използван за финализиране на договора с Доставчика.

2.9
Доставчикът може да не приеме предложения за поръчка, които не предоставят достатъчно гаранции за платежоспособност, са непълни или неправилни, или ако продуктите вече не са налични.

В този случай Доставчикът ще Ви информира по имейл, че договорът не е изпълнен и че Доставчикът не е приел предложението Ви за поръчка за покупка, като посочи причините за това. Ако продуктите, показани на www.roberto.fashion , вече не са налични или не се продават към момента, в който вашето предложение за поръчка е получено или изпълнено, тогава Продавачът ще ви информира за липсата на продуктите, които искате да закупите, в рамките на тридесет (30) дни от деня след като сте изпратили предложението си за поръчка на Доставчика. Ако вече сте платили за продуктите, Доставчикът ще възстанови платената сума без неоправдано забавяне и договорът между страните ще се счита за прекратен.

Доставчикът си запазва правото да не приема предложения за поръчки в случаите, описани в подточка 1.3.

2.10
С подаване на формуляр за предложение за поръчка Вие безусловно приемате и се задължавате да спазвате клаузите на Общите условия за продажба на Доставчика. Ако не сте съгласни с някои разпоредби на настоящите Общи условия за продажба, моля, не изпращайте своя формуляр за предложение за поръчка за покупка на продукти на www.roberto.fashion .

2.11
С изпращането на формуляр за предложение за поръчка вие се съгласявате и приемате тези Общи условия за продажба, както и допълнителни условия, съдържащи се на yoox.com, включително тези, достъпни чрез връзки, и включително Общите условия за използване , Политиката за поверителност и Връщане Политика .

3. Плащане

3.1
Заплащането на цената на продуктите и разходите по транспорта и доставката им трябва да се извърши по един от начините, посочени във формата за предложение за поръчка. При никакви обстоятелства няма да бъдете таксувани повече от разходите, направени от Доставчика във връзка с избрания от вас метод на плащане.

3.2
В случай на плащане с кредитна/дебитна карта, всички подробности (например номер на картата или дата на изтичане) ще бъдат изпратени чрез криптиран протокол до .............. или до други банки които предоставят дистанционни електронни разплащателни услуги, без трети страни да имат какъвто и да е достъп до тях. Тези данни няма да бъдат използвани от Доставчика, освен за извършване на процедури, свързани с вашата покупка, или за възстановяване на средства в случай на връщане, след упражняване на правото ви на връщане, или за докладване на случаи на измама на www.roberto.fashion на полицията. Цената за закупуване на продуктите и разходите за транспортирането и доставката им, посочени във формуляра за предложение за поръчка, ще бъдат начислени по сметката Ви в момента, в който закупените продукти бъдат изпратени.

4. Доставка и доставка

За информация относно процедурите за доставка и доставка на продукти, продавани от Roberto Store, моля, посетете зоната за обслужване на клиенти . Моля, прочетете внимателно този раздел. Специфичните методи за доставка и доставка за продукти, продавани от партньори, са предоставени на страницата на всеки продукт.
Информацията, предоставена в тях, е неразделна част от настоящите Общи условия за продажба и следователно се приема, че сте ги прочели и приели изцяло, когато подадете предложението си за поръчка.

5. Грижа за клиента

Ако имате някакви въпроси, моля, свържете се с нашия Отдел за обслужване на клиенти . За повече информация, моля, посетете зоната за обслужване на клиенти .


6. Политика за връщане

6.1
Моля , щракнете тук за подробности относно нашата Политика за връщане, която е част от тези Общи условия за продажба.


7. Срокове и процедури за възстановяване

7.1
Независимо от използвания метод на плащане, пълното или частично възстановяване ще бъде обработено от Доставчика възможно най-бързо и при всички случаи в рамките на четиринадесет (14) дни от датата, на която Доставчикът е бил уведомен за решението Ви да се оттеглите, след пълно съответствие с процедурите за връщане и върнатите продукти са проверени.

7.2
Доставчикът ще Ви възстанови сумата, като използва същия метод на плащане, който сте използвали за закупуване на върнатите продукти, освен ако изрично не сте се договорили с Доставчика за различен метод на плащане и при условие, че няма да подлежите на допълнителни такси в резултат на възстановяване. Ако получателят на продуктите, посочени във формуляра за предложение за поръчка, е различен от физическото лице, извършило плащането за тези продукти, и ако след това бъде упражнено правото на отказ от договора за продажба, възстановяването ще бъде направено от Доставчика на физическото лице който е направил плащането.

7.3
Вальорът на кредита ще бъде същият като първоначалния дебит. Следователно няма да понесете никакви загуби по отношение на банковите лихви.